ČESKO - NĚMECKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
EXPERTI NA NĚMECKÉ A ČESKÉ PRÁVO
VÍCE

MATAS & PARTNER je přední česko-německá advokátní kancelář. V dnešní době sjednocené Evropy jsou mezi státy a jejich občany bližší vztahy než kdy dříve, právní řády jednotlivých států se tomu však přizpůsobují velice pomalu. V rámci těchto přeshraničních vztahů vznikají různé situace, které často vyžadují odborné právní řešení. Naší dlouholetou doménou je pomáhat lidem a firmám z České republiky, Německa a Rakouska ** překonávat problémy spojené s odlišnými právními řády, přeshraničními styky a s neznalostí jazyka cizího státu. ** Advokátní kancelář MATAS & PARTNER byla založena v roce 2002. Od té doby pomohla stovkám klientům z řad právnických i fyzických osob. Jsme oprávněni ** plnohodnotně zastupovat klienty před soudy a dalšími veřejnými institucemi jak v České republice, tak v Německu** a zároveň s klienty komunikovat v jejich mateřském jazyce.

Naše činnost se zaměřuje především na poskytování přeshraničních služeb pro české, německé a rakouské klienty. Kancelář se orientuje zejména v oborech práva civilního, obchodního a trestního dle českého a německého právního řádu. Jsme připraveni Vám pomoci při všech druzích sporů, při přeshraničním vypořádání dědictví či majetku manželů nebo při vedení účinné obhajoby v cizí zemi, jakož při zakládání start-upů a rozvoji středně velkých společností. V rámci našich služeb jsme schopni komunikovat s klienty a s příslušnými orgány veřejné moci v rodném, respektive úředním jazyce. Máme bohaté zkušenosti se soudními spory v Německu, České republice i Rakousku. Samozřejmostí je komplexní znalost kolizních norem práva Evropské unie, které se snaží překonávat přeshraniční odlišnosti v rámci společenství. Advokáti v naší kanceláři jsou plně oprávněni k zastupování před soudy jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo.

KDE NÁS NALEZNETE

V SAMÉM SRDCI PRAHY