Služby

Experti na německé a české právo

Vzájemná provázanost Evropy a migrace obyvatelstva mezi jednotlivými státy má vliv i na mezilidské a hospodářské vztahy. To se odráží v nákupu nemovitostí v zahraničí či v pobytu v určité zemi vetší či menší část života, z čehož pramení i řada právních otázek vyžadujících odbornou pomoc. Naším cílem je pomoci Vám v těchto rozličných situacích v rámci středoevropského prostoru.

VEDENÍ SPORŮ V SRN, RAKOUSKU A ČESKÉ REPUBLICE

Evropské předpisy přináší situace, kdy mj. české (německé) soudy musí věc posuzovat optikou německého (českého) práva. Jsme připraveni Vám pomoci překlenout jazykovou bariéru, jakož i správně navést soud k řešení otázek pro něj cizím, pro nám dobře známým německým či českým právem. Jsme schopni Vás zastupovat před německými soudy a skrze kooperaci s tamějšími kolegy i před soudy rakouskými. Taktéž zastupujeme naše klienty v rozhodčích a insolvenčních řízení.

NÁKUP A PRODEJ MAJETKU V ZAHRANIČÍ

Chcete si pořídit dům či společnost v Německu či Rakousku, nebo naopak majetek v zahraničí prodat či dokonce likvidovat? MATAS & PARTNER Vám pomůže transakci provést se všemi potřebnými náležitostmi. Máme bohaté zkušenosti s poskytováním služeb rodinným či středně velkým společnostem, které se rozhodly investovat v zahraničí, či naopak hledají zahraničního investora.

DĚDICKÉ PRÁVO

Lidé se stěhují, nakupují nemovitosti v zahraničí a větší či menší část života stráví v cizině. MATAS & PARTNER poskytuje komplexní právní služby při řešení dědictví ať už z pohledu rozhodného práva, při pořizování pořízení pro případ smrti či evidence zděděného majetku v sousední zemi.

NEKALÁ SOUTĚŽ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vnitřní trh Evropské unie přináší volný pohyb zboží. Průmyslové vlastnictví, know how a duševní vlastnictví jsou proto základní hodnotou každého podnikatele. Vaše ochrana je cílem práva nekalé soutěže a příslušných evropských předpisů, které poskytují řadu instrumentů k obraně proti porušení práv Vašimi konkurenty. Vedle výzvy existuje možnost předběžných opatření, pomocí kterých lze efektivně a včas zabránit škodlivému jednání v oblastech sociálních médií, e-commerce či v kamenných obchodech. Pomůžeme Vám ubránit se přeshraničním porušením Vašich práv.

POMOC START-UP

Chcete proniknout do sousední země se svým inovativním nápadem? Zajistíme pro Vás hladký vstup na zahraniční trh v Německu či v Rakousku, přizpůsobíme Vaše obchodní podmínky a upozorníme na další úřední povinnosti, či pomůžeme s prodejem nebo spojením s dalšími společnostmi.

RODINNÉ PRÁVO A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

Manželství mezi občany rozdílných států je dnes běžným jevem. Pomůžeme Vám zvolit vhodnou právní úpravu majetkových záležitostí, případně pomoci s vypořádáním vztahů po skončení manželství. Pomůžeme Vám, jak v případě nutnosti řešit tyto záležitosti v České republice, tak v případně nutnosti řízení v Německu.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Dluží Vám společnost či fyzická osoba ze sousední země? Máte vykonatelnou pohledávku? Pomůžeme Vám s vymožením dluhu pomocí soudních vykonavatelů v Německu, Rakousku i České republice.

TRESTNÍ PRÁVO

Dopustili jste se přestupku či trestného činu v zahraničí? Pomůžeme Vám věc vyřešit co nejlepším způsobem ve všech fázích řízení jak v Německu, tak v České republice, nejlépe bez nutnosti přijmutí trestu. Efektivní strategie obhajoby bude rozvíjena ve Vašem rodném jazyce.