Team

Německý a český advokát

JUDr. ROBERT MATAS

RECHTSANWALT A ADVOKÁT

Robert Matas se narodil v Praze a vyrůstal ve Spolkové republice Německo. V letech 1994 až 1999 studoval právní vědu na Ruprechts-Karls-Univerzitě v Heidelbergu. V roce 1997 absolvoval zahraniční studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svoji justiční praxi vykonal na Vrchním zemském soudu v Norimberku a v roce 2001 mu byl povolen výkon advokacie. Následujícího roku se Robert Matas stal členem České advokátní komory. V roce 2005 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jeho dizertační práce se věnovala srovnání českého a německého soudnictví. V roce 2002 si Robert Matas otevřel svoji advokátní kancelář. Jako jeden z mála advokátů činných v České republice je Robert Matas oprávněn poskytovat komplexní právní poradenství ve veškeré problematice českého a německého práva a současně je oprávněn plnohodnotně zastupovat mandanty jak před českými, tak i německými soudy. Jako německý advokát usazený v Praze zastupuje Robert Matas malé a střední podnikatele, ale i fyzické osoby při přeshraničních záležitostech na poli obchodního práva a soutěžního práva. Vedle toho poskytuje poradenství v mezinárodním dědickém právu a také jako obhájce v trestním řízení. Český a německý jazyk je pro Roberta Matase mateřským jazykem a dále ovládá anglický a francouzský jazyk.

Mgr. JAN BUNGANIČ

ADVOKÁT

Jan Bunganič absolvoval v roce 2015 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Obhájil diplomovou práci na téma „Materiální vazební právo a náhrada škody za vazbu“. Během svého studia absolvoval v rámci programu Erasmus semestrální studijní pobyt na Eberhard Karls Universität v Tübingenu se zaměřením především na trestní právo a právo Evropské unie. V naší advokátní kanceláři působí již od podzimu 2014, po absolvování koncipientské praxe složil v roce 2018 advokátní zkoušky. Od počátku roku 2019 je Jan Bunganič členem České advokátní komory.Jan Bunganič se dlouhodobě se zaměřuje na litigace v občanském a obchodním právu, na právo rodinné, právo insolvenční a trestní právo. Díky předchozí praxi na exekutorském úřadě se orientuje rovněž v problematice práva výkonu rozhodnutí.
Jan Bunganič hovoří jazykem českým jako jazykem mateřským. Dále ovládá jazyk německý a na uživatelské úrovni jazyk anglický.

Spolupracujeme

Prof. Dr. Bernd von Heintschel-Heinegg

MATAS & PARTNER zastupuje v Praze mezinárodní síť německy mluvících advokátů DAC (die Deutsche AnwaltsCooperation). Skrze síť německy mluvících evropských advokátu v DAC nabízí MATAS & PARTNER svým klientům most do celé nejen střední Evropy včetně Chorvatska či Itálie.